© 2019 by Yoram Yovell

סודות השיווק של ביבי

עם דני וידיסלבסקי

אולי כולנו בובות על חוט של ביבי? 

ספר חדש 'סודות השיווק של ביבי' מאת הסופר דני וידיסלבסקי, מאסטר בניהול ומומחה להתנהגות אנושית, חושף איך ביבי נבחר ושולט לאורך יותר מעשרים שנה.

אפשר לאהוב אותו ואפשר לשנוא אותו, אבל ללא ספק – כדאי ללמוד ממנו ולהבין את המהלכים שהוא מפעיל על כולנו באופן קבוע. 

הספר זמין ברשתות סטימצקי, צומת ספרים ובאתר: http://www.BBbook.co.il

ראיונות עם ביבי

.תשובתו של ביבי לשאלתו של דן שילון על כמה זמן הוא רוצה להיות ראש ממשלה

יש לי תשובה חקוקה בסלע עבורך, כי אני הייתי אחד מאלה שעזרו ודחפו את החוק לבחירה ישירה. ביקשתי להכניס לשם סעיף ואמרתי שראש ממשלה לא יוכל לכהן בחוק החדש יותר משתי קדנציות ואני אגיד לך למה: אם לא תעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שאתה צריך בקדנציה השניה אבל יותר מזה אתה לא צריך“.  בנימין נתניהו